Dla jednostek samorządu terytorialnego

W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego. Współpraca może polegać zarówno na świadczeniu incydentalnej doraźnej usługi lub też na stałej kompleksowej obsłudze prawnej. Rodzaj i zakres świadczonych usług uzależniony jest od kompetencji i rodzaju urzędu. Kancelaria zapewnia dogodne warunki współpracy dopasowane do potrzeb i wymagań klienta.

Jednostkom samorządu terytorialnego w szczególności polecamy współpracę w ramach pozyskiwania i rozliczania środków unijnych.