Fundusze unijne

W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje usługę polegającą na pełnej obsłudze procesu związanego z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków z funduszy unijnych.

Usługa ta obejmuje wybór najlepszego źródła finansowania dla poszczególnego działania, pomoc w przygotowaniu wszelkich niezbędnych do ubiegania się o środki dokumentów, przygotowaniu wniosku aplikacyjnego i wszystkich z tym związanych dokumentów (studium wykonalności, analiza finansowa) oraz pomoc w rozliczeniu otrzymanego wsparcia. Istnieje również możliwość przejęcia, realizacji i rozliczenia zadań objętych wnioskiem.

Doświadczenie Kancelarii oraz osób z nią współpracujących sprawia, że dotychczas przygotowywane przez nasz zespół wnioski miały wysoką skuteczność w pozyskiwaniu środków i to z różnego rodzaju programów operacyjnych.