Klienci indywidualni

Kancelaria oferuję Państwu pomoc prawną w zakresie spraw z następujących dziedzin prawa:

 • Prawo cywilne

  Regulacja spraw własności nieruchomości; stwierdzenie nabycia i dział spadku, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, uwłaszczenie, rozgraniczenie, służebność drogi koniecznej, podział majątku dorobkowego.
  ( specjalizacja adwokata Tomasza Studzińskiego )

  Pomoc w dochodzeniu praw związanych
  z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, gwarancji, rękojmi, powództwa o zapłatę oraz o odszkodowanie i zadośćuczynienia z tytułu szkody na osobie lub mieniu.

 • Prawo karne

  Obrona w sprawach karnych i wykroczeniowych.

  Pomoc w dochodzeniu i ochronie praw pokrzywdzonych, oskarżycieli prywatnych
  i posiłkowych, w tym również w uzyskaniu odszkodowania już na etapie postępowania karnego.

 • Prawo rodzinne

  Wszelkiego rodzaju sprawy związane z sytuację rodzinną: pozew o rozwód, separację, alimenty, uregulowanie kontaktów z dziećmi.

 • Prawo administracyjne

  Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

  Przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych, pism i skarg w związku z działalnością organów administracji publicznej a także opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.

 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  Reprezentacja i pomoc we wszelkiego rodzaju sprawach pracowniczych; odszkodowania z tytułu nieprawidłowego rozwiązania umowy o pracę, roszczenia o wynagrodzenie, odpowiedzialność odszkodowawcza pracowników i pracodawców.